วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
2.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน
3.Admin นำเข้า 
:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]
   
**งานการเงิน 038932450 ต่อ 2464 **
**พบปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ ศูนย์คอมฯ 038932450 ต่อ 2491 หรือ 2492 **


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560)

:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 3441 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 3,606 คน ::
 
[ คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน || คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader ]